Menu Luk

Gud har brug for alle – også folk i ”kulissen”

  • Interview med en fremtidig udsending, Lærke Roager.

Mission – nogen skal gå ud og fortælle det gode budskab! Men hvad nu hvis man ikke er den type, der har lyst til at stå oppe foran og tale. Er der så brug for én i missionsarbejdet? Det var nogle af de overvejelser, 24-årig Lærke Roager havde gjort sig, da hun i 2020 rejste afsted med missionsskibet Logos Hope til Caribien. Året forinden havde hun følt sig kaldet til mission, men havde været i tvivl om sin rolle i det. På missionsskibet blev hun dog overbevist om, at Gud bruger mennesker med mange forskellige fagligheder, også folk, der mere arbejder i ”kulissen”.

Vi skal ikke strække os for at nå Gud
På Logos Hope stiftede hun bekendtskab med Wycliffe. ”Vi havde undervisning om bibeloversættelses-arbejdet, og der gik det op for mig, hvor mange befolkningsgrupper, der må leve uden en oversættelse af Bibelen på deres eget sprog,” fortæller Lærke. Hun var den eneste med en dansk Bibel på skibet, og selvom hun sagtens kan læse den på engelsk, taler den ikke til hende på samme måde. Det er vigtigt, at andre får mulighed for at kunne læse Bibelen på deres eget sprog, så de ikke mister aspekter af den eller får en oplevelse af, at de skal strække sig og gøre noget ekstra for at nå Gud, mener Lærke.

I 2020 var Lærke volontør i IT-afdelingen hos SIL Mexico. Det gav også anledning til flotte naturoplevelser i fritiden.

Mange arbejder “bagved” i mission
I mange år har Lærke været fascineret af computere og den kreativitet, der ligger i at kunne skabe noget ved at programmere. Hun har flair for det og begyndte derfor at tænke på en fremtid med at arbejde med IT indenfor bibeloversættelsesarbejdet. ”Jeg vil kunne bruge mine evner og bidrage ind i det, jeg brænder allermest for, nemlig mission,” fortæller hun. ”Der er mange folk, der arbejder ”bagved” i mission, og hvor er det ærgerligt, at vi ikke har mere fokus på det.”

Behov for IT-folk i bibeloversættelsesarbejdet
I februar godkendte Wycliffe Danmarks bestyrelse Lærke som ”member”, altså fremtidig udsending af Wycliffe. Flere og flere computerprogrammer bliver udviklet til at hjælpe i arbejdet med at oversætte Bibelen, og der er behov for eksperter til både at udvikle og videreudvikle programmerne. Derfor er der meget brug for folk som Lærke. Hun skal dog først færdiggøre sit studium i datalogi på Aarhus Universitet, før hun vil blive udsendt til at blive del af et IT-team hos en af vores samarbejdspartnere.