Menu Luk

Projekter

Wycliffe Danmark støtter internationale projekter, der arbejder med oversættelse af Bibelen og modersmålsundervisning. Læs mere om de konkrete projekter herunder – og se her, hvordan du støtter arbejdet økonomisk.

Støt en fremtidig udsending

Kristin Westh fra Aarhus er ved at forberede sig til at blive udsendt til DR Congo, hvor hun skal være en del af et lingvistisk supportteam, der skal støtte de lokale sproggrupper i deres arbejde med sprogudvikling og oversættelse af Bibelen. Kristin er cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur og har senest fuldført en Master of Linguistics and Translation fra Trinity Western University i Canada. Hun er nu godt klædt på til sin fremtidige tjeneste i DR Congo.

» Læs mere om Kristin Westh

Bring Guds Ord til flere sprog i Kenya

Elly Gudo er konsulent for lokale grupper i Kenya, der arbejder med at oversætte Bibelen til deres eget modersmål. Han hjælper de forskellige lokale teams med blandt andet med at udvikle skriftsprog og med forståelsen af de bibelske tekster. I 2020 blev Bibelen og Det Nye Testamente udgivet på flere sprog, hvor han har været konsulent for oversættelsesarbejdet. Siden corona pandemiens begyndelse har Elly arbejdet mere online og hjælper nu også oversættelsesteams i andre lande i Afrika. 

» Læs mere om Elly Gudos arbejde

Giv hele Bibelen til 280.000 mennesker i Uganda

De cirka 280.000 sapiinyere, der bor i det østlige Uganda, mangler Bibelen på deres lokale sprog. Derfor har fire lokale oversættere oversat Det Nye Testamente til kupsapiiny, som er det sprog, sapiinyerne taler. Oversættelsen af Det Nye Testamente og Salmernes Bog blev lanceret i 2020. De er nu i gang med at oversætte resten af Det Gamle Testamente  med Iver Larsen som konsulent på projektet. Han hjælper med at tjekke den oversatte tekst.

» Læs mere om oversættelsen af Bibelen til sapiinyerne i Uganda

Giv Det Gamle Testamente til 250.000 mennesker i Mexico

I 2012 kunne purépechaerne i Mexico glæde sig over, at oversættelsen af Det Nye Testamente til deres sprog, purépecha, var færdig. Men Gud har åbnet døre og gjort det muligt at fortsætte med oversættelsen af resten af Bibelen, og fire lokale oversættere er nu i gang med at oversætte Det Gamle Testamente til de cirka 250.000 purépechere i det vestlige Mexico. Kari Ranta, der er netværkskonsulent i Wycliffe Danmark, er koordinator på oversættelsen.

» Læs mere om oversættelsen af Det Gamle Testamente til purepechaerne i Mexico

Skolebørn i Ghana skal undervises på deres modersmål

I Ghana bliver børnene undervist på engelsk i skolen, og det gør det svært for børn fra mindre sproggrupper at følge med i undervisningen. En af grupperne er dagomba, og i samarbejde med LDP (Literacy and Development through Partnership), en lokal organisation i Ghana, gennemfører Wycliffe Danmark et projekt, der blandt andet uddanner lærere til at undervise på deres modersmål og hjælper de lokale med at mobilisere opbakning til at børnenes undervisning foregår på deres modersmål. Projektet er støttet af CISU.

Hjælp børn i Ghana til bedre skolefaciliteter

Skolebørnene fra befolkningsgruppen dagomba kan se frem til at få undervisning på deres modersmål, og det giver dem bedre muligheder for at lære. Men det betyder ikke, alle udfordringer er ryddet af vejen. For eksempel mangler mange af børnene skolebænke, og de må derfor sidde på gulvet og modtage undervisning. Wycliffe ønsker at bakke op om modersmålsprojektet ved også at give børnene skolebænke, så de kan få mest muligt ud af undervisningen.

» Læs mere om modersmålsprojektet i Ghana

Nu får gawri-børn i Pakistan undervisning på deres eget sprog

I et land med flere end 65 anerkendte sprog kan det være svært at sikre, at børn i skolerne undervises på deres eget sprog. Det er netop tilfældet i Pakistan, hvor 120.000 gawrier i mange år har været forhindret i at deltage i undervisningen på grund af sprogbarrierer. Uddannelse kan være en vej ud af fattigdom og modgang, da det vil give gawri børn i fremtiden mulighed for at finde arbejde og dermed få en indkomst.

I samarbejde med den pakistanske organisation GCDP (Gawri Community Development Programme) gennemfører Wycliffe et projekt, som skal sørge for undervisning på modersmålet i de små klasser og sikre en gradvis overgang til andre sprog i gawri-skolerne.

»Læs mere om undervisningsprojektet i Pakistan