Menu Luk

Om Wycliffe

For dig og mig er det en selvfølge at kunne hente vores danske Bibel i reolen. Men knap 250 millioner mennesker kan ikke læse eller lytte til Bibelen på deres sprog, og nogle bliver endda i tvivl, om de kan bede på deres modersmål – om Gud overhovedet forstår deres sprog.

I Wycliffe ønsker vi, at alle mennesker skal have Bibelen på et sprog, de forstår og kalder deres. Modersmålet er hjertets sprog, og når mennesker hører Guds Ord på deres modersmål, bliver Gud nærværende og virkelig.

Vi ønsker, at stadigt flere folkeslag skal kende Gud, og Hans Ord forvandler og skaber nyt liv, når mennesker møder og erfarer det på deres eget sprog og i deres egen kultur. Derfor arbejder Wycliffe med at oversætte Bibelen til minoritetssprog, og modersmålsundervisning og bibelbrug er en del af dette arbejde.

På globalt plan arbejder Wycliffe med cirka 2.100 sprog i mere end 130 lande.

» Læs mere om de projekter, Wycliffe Danmark støtter

» Støt vores arbejde

Navnet Wycliffe
Navnet Wycliffe kommer fra en af de første fortalere for oversættelse af Bibelen til menigmands sprog, John Wycliffe († 1384). Det dækker i dag over en global alliance, Wycliffe Global Alliance, af mere end 100 organisationer, der alle er involverede i bibeloversættelse på minoritetssprog.

Hvordan bibeloversættelse hænger sammen med Guds mission

Gud ønsker at genoprette fællesskabet mellem Ham og mennesker. Han ønsker også at se, at ødelagte forhold mellem mennesker genoprettes, at fattige og marginaliserede får genoprejsning og at retfærdigheden vinder over uretfærdigheden i verden. Det er Guds mission, og den mission deltager Kirken over hele verden i på forskellig vis.

Guds oversættelse: Jesus
Gud blev menneske i Jesus. Jesus kunne ses, høres og mærkes, og mennesker kunne sætte ord på ham og hans liv. Billedligt talt kan vi sige, at Jesus oversatte Gud, så mennesker kan forstå Gud. I Jesu liv kan mennesker se, at Gud elsker, sætter marginaliserede fri, er fattiges fortaler og kæmper for retfærdighed. Det er denne ‘oversættelse’ af Gud, som Jesu tilhængere lige siden har formidlet.

Giv adgang til fortællingen om Jesu liv og forvandling af mennesker
Bibeloversættelse giver mennesker adgang til fortællingen om Jesu liv og Guds forvandling af mennesker og samfund. Det giver også status til minoritetsgrupper, giver fattige og marginaliserede oprejsning, øger mulighed for skolegang og skaber en vej ud af fattigdom.

Hver gang et nyt sprog og en ny kultur lægger ‘krop’ til Guds budskab, åbenbares nye sider af Guds væsen. Ting, som virker uklare på ét sprog, kan blive krystalklare på et andet, og Guds folk kan se mere af Gud, hver gang Biblen oversættes. Bibeloversættelse er derfor ikke kun et middel til at formidle fortællingen om Guds væsen og virke i verden. Det er også selve budskabet.

Kilde: ”Why Bible Translation is Important” af Eddie Arthur.