Menu Luk

Skolebørn i Ghana skal undervises på deres modersmål

I Ghana tales der mere end 60 forskellige sprog, men i skolerne har der været tradition for, at børnene blev undervist på engelsk fra første dag. Regeringen har vedtaget en lov om, at eleverne skal undervises på deres modersmål de første år i skolen, men loven bliver desværre ikke ført ud i praksis, og undervisningssproget er fortsat engelsk i langt de fleste skoler. Det gør det svært for børn fra minoritetsgruppen dagomba at følge med i undervisningen, fordi de ikke kan engelsk.

Wycliffe Danmark gennemfører i samarbejde med en lokal organisation i Ghana, Language and Development through Partnership (LDP) et projekt, der blandt andet uddanner dagomba-lærere til at undervise på deres modersmål, og der skal udvikles undervisningsmateriale. Der er også dannet grupper af lokale, der vil påvirke politikerne til at tage et ansvar og hjælpe forældre og lærere til at se vigtigheden af, at børnene bliver undervist på deres modersmål.

CISU (Civilsamfund i Udvikling) har bevilliget 377.802 kr. til pilotprojektet i en to-årig periode, der blev afsluttet i 2020, og knap en million kroner til en fortsættelse og udvidelse af projektet frem til 2022.

Hjælp børn i Ghana med bedre skolefaciliteter

Skolebørnene fra minoritetsgruppen dagomba kan se frem til at få undervisning på deres modersmål, og det giver den bedre muligheder for at lære. Men det betyder ikke, alle udfordringer er ryddet af vejen. For eksempel mangler mange af børnene skolebænke, og de må derfor sidde på gulvet og modtage undervisning. Wycliffe ønsker at bakke op om modersmålsprojektet ved også at give børnene skolebænke, så de kan få mest muligt ud af undervisningen. En skolebænk koster cirka 430 danske kroner.

Støt dagomba-børnenes undervisning ved at give dem skolebænke. 


Tlf. 91724

(Skriv DAGO på din overførsel. Skriv også dit navn og cpr. nr. hvis du ønsker du skattefradrag.)