Menu Luk

Gawri bliver endelig anerkendt som et selvstændigt sprog

I Pakistan er gawri aldrig blevet godkendt som et selvstændigt sprog. Hver gang en person fra gawri folket har skulle udfylde en officiel formular og svare på, hvad der er vedkommendes modersmål, har der aldrig været mulighed for at krydse af ved ”gawri”. Man måtte sætte kryds i den boks, der hed ”andre”.  Der er 65 anerkendte sprog i Pakistan, men i realiteten tales der mange flere sprog i landet. Når der bliver lavet officielle statistikker over antallet af sprog i Pakistan, er gawri og flere andre grupper aldrig blevet talt med – før nu.

Vores samarbejdspartner Gawri Community Development Programme (GCDP) har sammen med andre organisationer vundet en retssag i Pakistans Højesteret, hvor det blev stadfæstet, at gawri og to andre sprog fremover skal tælles med som anerkendte sprog.

Det er en stor sejr endelig at blive anerkendt som en selvstændig befolkningsgruppe med eget sprog. Samtidig er det et skridt tættere på at få gawri anerkendt som undervisningssprog i skolerne. GCDP laver stadig lobbyarbejde blandt politikere og internationale organisationer for at nå det mål. Får børnene undervisning på deres modersmål giver det dem meget bedre muligheder for at lære at læse og skrive, end når de modtager undervisning på et fremmedsprog. Det viser de gode resultater fra GCDPs seks privatskoler, hvor der undervises på gawri i de små klassetrin.

Foto: Gawri Community Development Programme