Menu Luk

Ny Testamente til danske døve

Den 24. juni 2024 blev oversættelsen af Johannesevangeliet til dansk tegnsprog indviet. Det er en oversættelsesgruppe under Døves Frikirke, der arbejder med at oversætte og filme Ny Testamente til dansk tegnsprog. Det giver døve danskere mulighed for at få en langt bedre forståelse af evangeliet, nu det kan tale direkte til dem på deres modersmål. For de fleste døve er det nemlig rigtig svært at lære at læse og skrive, og det kan derfor være meget vanskeligt at forstå Bibelen på skrift.

Oversættelsen af Johannesevangeliet til tegnsprog er lavet på video i to versioner; én for den ældre målgruppe og én for den yngre i den type tegnsprog, der taler bedst til den bestemte målgruppe. Målet er at nå hele Ny Testamente, og de næste etaper er Første Thessalonikerbrev og Apostlenes Gerninger, som ventes at være færdige i slutningen af 2026. Det er Deaf Bible Society, der står for finansieringen af projektet, og oversættelsen kan findes på deres app: Deaf Bible App.

Wycliffe Danmark var godt repræsenteret ved fejringen og drøftede et muligt fremtidigt tættere samarbejde med oversætterteamet. Det er ikke kun i Danmark, at der er øget fokus på at få Bibelen oversat til det lokale tegnsprog. I en stor del af de europæiske lande gøres der i øjeblikket en stor indsats for at få påbegyndt oversættelsesprojekter på tegnsprog.