Menu Luk

Generalforsamling den 24. august

Ved generalforsamlingen fortalte Kristin Westh om sit volontørophold i Tchad.

I løbet af foråret var vi nødt til at udsætte Wycliffes generalforsamling flere gange. Men endelig den 24. august blev det muligt at gennemføre. Knap 20 deltagere havde fundet vej til Torvet i Aarhus. For et par af dem var Wycliffe et nyt bekendtskab, mens flere var gamle kendinge i Wycliffe regi.

Volontør-oplevelser i Tchad

Aftenen begyndte med et oplæg af Kristin Westh, der i starten af året var volontør hos SIL Chad indtil hun desværre måtte rejse hjem grundet corona krisen. Kristin havde deltaget i flere projekter og fortalte bl.a. om et læse-skrive undervisningsprojekt hos massalitterne i en flygtningelejr i nærheden af Sudan. Kristin var imponeret over den store motivation for at lære at læse og skrive på eget sprog, som hun oplevede blandt massalitterne. Efter sit ophold i Tchad har Kristin fået mod på mere og ser gerne sig selv i en længerevarende opgave i Vestafrika.

Wycliffe Danmark i coronaens tegn

Wycliffe Danmarks arbejde har det sidste halve år stået i coronaens tegn. Størstedelen af vores udadrettede møder hos kirker og kristne foreninger er blevet aflyst, og de skoleprojekter i Pakistan og Ghana, som vi får støtte fra Danida til, er også sat i bero i øjeblikket, da skolerne er lukkede. Bibeloversættelsesprojekterne fortsætter, og i flere af dem er der blevet fundet alternative arbejdsformer.

På den økonomiske side gik Wycliffe Danmark ud af 2019 med et mindre underskud på 12.182 kr. Vi arbejder videre med et budget for indeværende år med et planlagt underskud på 5666 kr.