Menu Luk

Velkommen til generalforsamling den 24. august

Grundet Covid19 var vi nødt til at udskyde vores generalforsamling, som skulle have været afholdt den 2. juni. Generalforsamlingen er derfor udsat til:

mandag den 24. august kl. 19.00 på 

Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.

I begyndelsen af året var Kristin Westh i Tchad i knap 3 måneder, hvor hun som volontør hos vores partnerorganisation, SIL Chad, fulgte og hjalp til ved forskellige bibeloversættelses – og undervisningsprojekter. Som start på aftenen vil Kristin fortælle fra sine oplevelser i Tchad.

Dagsorden:

Velkomst

Kristin Westh fortæller fra sit volontørophold i Tchad.

Generalforsamling

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Aflæggelse af beretning samt drøftelse heraf
  • Regnskab og budget til drøftelse
  • Fastlæggelse af årskontingent
  • Valg – På valg er Gitte Wengel, Per Rasmussen, Iver Larsen og Peter Lanting.
    Per Rasmussen, Iver Larsen og Peter Lanting modtager genvalg. Gitte Wengel genopstiller ikke.
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Indkomne forslag til punkter til dagsordenen skal være os i hænde senest to uger før generalforsamlingen, altså den 10. august. Forslag kan fremsættes af foreningens medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe/the og kage. Tilmelding skal ske senest den 17. august.

Tilmelding og evt. punkter til dagsordenen sendes til kontor(@)wycliffe.dk

Vi glæder os til at se dig!