Menu Luk

Nyt fra Kristin Westh i Tchad

En oversættelse, der er tilgængelig for alle.

Før et folk fra en mundtlig kultur kan få lov til at læse Bibelen på deres sprog, skal der fastlægges et alfabet, grammatikken skal beskrives, retskrivningsregler sættes op, folk skal lære at læse, og Bibelen skal oversættes, rettes og udgives. For mange kan det derfor have lange udsigter.

Her kommer mundtlig Bibeloversættelse ind i billedet. En oversættelse der er tilgængelig for alle, der taler sproget, og som ikke kræver en masse forarbejde. Så har folk adgang til Guds ord på deres eget sprog, mens de evt. venter på papirudgaven.

Tirsdag d. 17. marts fik jeg lov til at være med på en mundtlig Bibeloversættelsesworkshop. Deltagerne kom fra tre forskellige sproggrupper, og de arbejdede med Markusevangeliet. Det foregik sådan her:

Dagens tekst var Markusevangeliet kapitel 6, vers 30-44, nemlig bespisningen af de 5.000. Først lyttede deltagerne flere gange til teksten og diskuterede og analyserede den på forskellige niveauer. Herefter resumerede de teksten to og to på deres eget sprog, først hele teksten og derefter i sekvenser. De talte også om ord i teksten, der kunne være vanskelige at oversætte. Hvor meget er fx 200 denarer, og hvordan siger man ‘medlidenhed’?

Så gik de over i oversættelsesfasen. Hver gruppe satte sig ind i et rum med to lydoptagere. Jeg lyttede med hos teamet fra mulgi-folket. På den ene optager lyttede de bid for bid til teksten og blev enige om en oversættelse, som de så optog på den anden.

Efter frokost skulle oversættelsen gennemses af en teologisk fagperson. De lyttede til oversættelsen bid for bid, og én af mulgi-oversætterne genoversatte ordret til fransk. Eksegeten spurgte ind til forskellige detaljer og sikrede sig, at oversættelsen var på et naturligt mulgi og samtidig lagde sig tæt op ad originalteksten. Var der fx ikke et specifikt ord for brød på mulgi, som kunne bruges i stedet for det lånte ‘mapa,’? De blev enige om, at teamet skulle prøve det af hjemme i landsbyen for at se, om folk tog godt imod denne oversættelse, eller om de havde et bedre ord. “Det er en sprogrevolution, I skal sætte gang i. I skal finde de gamle mulgi ord frem igen,” sagde eksegeten.

Og så kunne mulgi-teamet holde fri for den dag. Næste dag ville de fortsætte, hvor de slap.