Menu Luk

Ny bestyrelse i Wycliffe Danmark

Efter bestyrelsesvalget ved årets generalforsamling den 24. august ser bestyrelsen således ud (fra venstre): Per Rasmussen, Marleen Frost (kasserer), Peter Lanting (næstformand), Iver Larsen, Jørn Blohm Knudsen (formand). Gitte Wengel  havde valgt ikke at genopstille, og da der ikke var nye opstillede kandidater, fortsætter de fem resterende garvede bestyrelsesmedlemmer.  Vi takker Gitte Wengel for hendes arbejde i bestyrelsen igennem de sidste to år.