Menu Luk

Motivationen er steget

Siden 2018 har Wycliffe Danmark sammen med vores samarbejdspartner, Literacy and Development through Partnership (LDP) arbejdet for, at dagomba folket i det nordlige Ghana skal få undervisning på deres modersmål, dagbani. Traditionelt er eleverne blevet undervist på engelsk, hvilket gjorde det meget svært for dem at følge med i skolen. Nu bliver lærerne oplært i at undervise på deres eget sprog, dagbani og bliver desuden udstyret med undervisningsmaterialer på sproget.

LDP superviserer undervisningen og elevernes udvikling af deres evne til at genkende dagbani lyde, korte ord og endda historier. LDP kontrollerer også lærerens effektivitet og opmuntrer og støtter dem i brugen af den læsemetode LDP har udviklet.

En stor forskel imellem undervisning på modersmålet og undervisning på engelsk er den motivation eleverne udviser. Efter at undervisningen er begyndt at være på dagbani, er fraværet blandt eleverne faldet. De er desuden blevet meget mere aktive i undervisningen og fremskridtet i deres evne til at genkende ord og lyde på skrift er øget.  Det vil hjælpe børnene i det senere uddannelsessystem og mulighederne for at få et arbejde, at børnene er begyndt deres skolegang på deres eget sprog fremfor et fremmedsprog. Studier, der er omtalt i tidsskriftet Financial Times, viser, at i Afrika er der en klar sammenhæng mellem brugen af det tidligere koloni-sprog i de små klassetrin i skolerne og en mangelfuld uddannelse af befolkningen.