Menu Luk

Generalforsamling den 17. juni i Aarhus

Wycliffe Danmark indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19.00 – 21.30

Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.

I mange år har vi støttet den kenyanske konsulent i bibeloversættelse, Elly Gudo. Han vil denne aften deltage online og fortælle om de spændende oversættelsesprojekter i Kenya og andre steder i Afrika, som han er involveret i.

Dagsorden:

Velkomst

Elly Gudo er med online og fortæller fra sit arbejde

Generalforsamling

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Aflæggelse af beretning samt drøftelse heraf
  • Regnskab og budget til drøftelse
  • Fastlæggelse af årskontingent
  • Valg – På valg er Marleen Frost og Jørn Blohm Knudsen. Begge modtager genvalg. Robert Strandgaard Andersen og Morten Rasmussen stiller op.
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Afslutning/andagt

Kaffe/the og kage

Indkomne forslag til punkter til dagsordenen skal være os i hænde senest to uger før generalforsamlingen, altså den 3. juni til kontor@wycliffe.dk. Forslag kan fremsættes af foreningens medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske senest den 14. juni til kontor@wycliffe.dk eller tlf. nr. 42766491.