Menu Luk

Generalforsamling 2021

Den 17. juni blev Wycliffes generalforsamling afholdt med fysisk fremmøde på Torvet i Aarhus. Knap 20 personer mødte op. Desværre har vi været nødt til at udsætte den kenyanske bibeloversættelseskonsulent, Elly Gudos besøg to gange indtil videre, så til generalforsamlingen var han med via Zoom. På storskærmen fortalte han fra sit arbejde med forskellige bibeloversættelsesteams det seneste års tid, hvor Zoom har været et fast redskab i dagligdagen. I begyndelsen var der stor skepsis i forhold til om det kunne fungere, fortæller han. Bible Translation and Literacy, som Elly arbejder for, sørgede for, at alle oversættelsesteams har fået et velfungerende internet og dermed har arbejdet kunne fortsætte stort set som normalt. Da Elly nu kan tjekke oversatte tekster online, er hans arbejdsområde udvidet til at omfatte projekter i andre lande i Afrika.

Lidt lavere blus end normalt 
Årsberetningerne fra formanden og landslederen gav et indblik i Wycliffes arbejde på et lidt lavere blus end normalt grundet covid19. Mange aftaler i kirker og kristne foreninger er blevet aflyst, og det har været sværere at skaffe nye. De projekter, vi støtter forskellige steder i verden, har dog kørt mere eller mindre som normalt. De to skoleprojekter i hhv. Pakistan og Ghana har været lukket ned i perioder. Pilotprojektet i Ghana er blevet afsluttet i 2020, og Danida har bevilliget penge til en fortsættelse og udvidelse i endnu to år. Skriftlig årsberetning og årsregnskabet kan findes her.

To nye bestyrelsesmedlemmer

Ved bestyrelsesvalget blev de to genopstillede valgt samt to nyopstillede kandidater. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen have mellem 5 og 7 medlemmer, og vi er glade for nu at have 7. Den nye bestyrelse består af (fra venstre) Robert Strandgaard Andersen, Per Rasmussen, Iver Larsen, Jørn Blohm Knudsen (formand), Marleen Frost (kasserer), Peter Lanting (næstformand) og Morten Rasmussen