Menu Luk

Årsmøde den 16. april i Hjordkær Kirke

Velkommen til Wycliffe Danmarks årsmøde søndag den 16. april 2023 i Hjordkær Kirke og konfirmandhus, Kirkegade 83, 6230 Rødekro.  I år har vi fornøjelsen af at få besøg af kenyanske Elly Gudo, der er konsulent i bibeloversættelse og hjælper flere oversættelsesteams i Kenya og andre afrikanske lande. Elly er involveret i hele processen med at oversætte Bibelen fra udvikling af skriftsprog til tjek af den færdige tekst. Ved årsmødet vil han dele nyt fra sit arbejde og ved gudstjenesten er han prædikant.

Program

10:30 Gudstjeneste. Prædikant: Elly Gudo, konsulent i bibeloversættelse

12:15 Frokost

13:15 Oplæg ved Elly Gudo

14:00 Generalforsamling:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Aflæggelse af beretning samt drøftelse heraf

Kaffepause

  • Regnskab og budget til drøftelse
  • Fastlæggelse af årskontingent
  • Valg – På valg er: Jørn Blohm Knudsen, Marleen Frost og Robert Strandgaard Andersen. Alle tre modtager genvalg.
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

16:00 Afslutning/andagt

Der er gratis at deltage i årsmøde, og af hensyn til frokosten er der tilmelding senest 10/4-2023.

Indkomne forslag til punkter til dagsordenen skal være os i hænde senest to uger før årsmødet, altså den 2/4. Forslag kan fremsættes af foreningens medlemmer. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være os i hænde den 2/4. Alle medlemmer har stemmeret ved årsmødet.

Tilmelding, evt. punkter til dagsordenen og kandidater til bestyrelsen sendes til kontor@wycliffe.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Foto: Elly Gudo sammen med sine kone Caroline foran deres hjem i Nairobi, Kenya.