Menu Luk

Mission i en ny tid – årsmøde 2019

Igen i år dannede Torvet i Aarhus rammen om Wycliffes årsmøde. Lederen af Wycliffe Europe Area, Hannes Wiesmann, havde taget turen fra Schweitz for at deltage i årsmødet og dele nogle af sine tanker om mission og bibeloversættelsesarbejde i dag med os. Nok er budskabet fortsat det samme, men globaliseringen og væksten i antallet af kristne på den sydlige del af jordkloden har været med til at ændre måden vi er i mission på. Vi lytter til flere stemmer fra forskellige steder i verden. Wycliffe Global Alliance skaber rum til at lytte bl.a. ved internationale konferencer med deltagere fra forskellige verdensdele. I det konkrete bibeloversættelsesarbejde tager den lokale kirke mere og mere ansvar for projektet, mens den udsendte støtter op med oplæring osv.

Generalforsamling

I den mere formelle del af årsmødet aflagde landslederen beretning om årets gang, årsregnskabet 2018 og budgettet for i år blev gennemgået. Beretning og årsregnskabet kan du finde her. Medlemskontingentet for 2020 er bibeholdt på de 100 kr.

Til bestyrelsesvalget var Marleen Frost, Stefan Vase og Jørn Blohm Knudsen på valg. Marleen Frost og Jørn Blohm Knudsen genopstillede, mens Stefan Vase ikke ønskede at genopstille. Der var ingen nye opstillede kandidater, og bestyrelsen fortsætter derfor med seks medlemmer.

Efter valg og konstituering ser bestyrelsen sådan ud (fra venstre:): Marleen Frost (Kasserer), Per Rasmussen, Gitte Wengel, Peter Lanting (næstformand), Jørn Blohm Knudsen (formand) og Iver Larsen.