Menu Luk

I skole på dagbani

”Massa! Massa!”(Hr! Hr!) lyder lyse børnestemmer i et lille klasselokale med nøgne vægge og få skolebænke. Flere hænder flyver i vejret og kæmper sammen med stemmerne om kap om lærerens opmærksomhed. For eleverne i det lille klasselokale vil gerne vise, at de kan læse på deres sprog, dagbani.

Vi er i en 3. klasse i en dagomba skole i det nordlige Ghana. Normalt ville undervisningen have været på engelsk, men som noget nyt er børnene nu i lidt over et år blevet undervist i at læse og skrive på deres modersmål, dagbani. Få børn kan undervisningssproget, engelsk, når de begynder i skole, og undersøgelser viser, at ca. 80 % af eleverne stadig ikke kan læse og skrive efter seks års skolegang. Undervisningen på børnenes modersmål, dagbani, bærer allerede frugt. Ikke alene har flere børn lært at læse og skrive men også mange, der før var passive i timerne, er blevet mere aktive, fordi de nu kan følge med.

Det er den lokale organisation, Literacy and Development through Partnership (LDP), der har taget initiativ til tiltaget med modersmålsundervisningen. Wycliffe Danmark er gået sammen med LDP om projektet. I løbet af en to-årig periode vil der blive udviklet undervisningsmateriale, uddannet lærere og dannet grupper af lokale, der vil påvirke politikerne til at tage et ansvar og hjælpe forældre og lærere til at se vigtigheden af, at børnene bliver undervist på deres modersmål. CISU (Civilsamfund i Udvikling) har bevilliget knap 400.000 kr til projektet.