Menu Luk

Projekter

Wycliffe Danmark støtter internationale projekter, der arbejder med oversættelse af Bibelen og modersmålsundervisning. Læs mere om de konkrete projekter herunder – og se her, hvordan du støtter arbejdet økonomisk.

Bring Guds Ord til flere sprog i Kenya

Elly Gudo er konsulent for lokale grupper i Kenya, der arbejder med at oversætte Bibelen til deres eget modersmål. Han rejser rundt til de forskellige lokale teams og hjælper blandt andet med at udvikle skriftsprog og med forståelsen af de bibelske tekster. I 2019 udgives Bibelen og Det Nye Testamente på flere sprog, hvor han har været konsulent for oversættelsesarbejdet, og i det næste års tid arbejder han med sprogene aweer, pokomo, ilchamus, tugen, taveta, tachoni – alle sammen i Kenya.

» Læs mere om Elly Gudos arbejde

Giv Det Nye Testamente til 181.000 mennesker i Uganda

De cirka 181.000 sapiinyere, der bor i det østlige Uganda, mangler Bibelen på deres lokale sprog. Derfor er fire lokale oversættere i gang med at oversætte Det Nye Testamente og Salmernes Bog til kupsapiiny, som er det sprog, sapiinyerne taler. Ivar Larsen er konsulent på projektet og hjælper i øjeblikket med at tjekke den oversatte tekst.

» Læs mere om oversættelsen af Det Nye Testamente til sapiinyerne i Uganda

Giv Det Gamle Testamente til 250.000 mennesker i Mexico

I 2012 kunne purépechaerne i Mexico glæde sig over, at oversættelsen af Det Nye Testamente til deres sprog, purépecha, var færdig. Men Gud har åbnet døre og gjort det muligt at fortsætte med oversættelsen af resten af Bibelen, og fire lokale oversættere er nu i gang med at oversætte Det Gamle Testamente til de cirka 250.000 purépechere i det vestlige Mexico. Kari Ranta, der er netværkskonsulent i Wycliffe Danmark, er konsulent på oversættelsen.

» Læs mere om oversættelsen af Det Gamle Testamente til purepechaerne i Mexico

Skolebørn i Ghana skal undervises på deres modersmål

I Ghana bliver børnene undervist på engelsk i skolen, og det gør det svært for børn fra minoritetssproggrupper at følge med i undervisningen. En af grupperne er dagomba, og i samarbejde med en lokal organisation i Ghana gennemfører Wycliffe Danmark et projekt, der blandt andet uddanner lærere til at undervise på deres modersmål og hjælper de lokale med at mobilisere opbakning til at børnene undervisning foregår på deres modersmål. Projektet er støttet af CISU.

Hjælp børn i Ghana til bedre skolefaciliteter

Skolebørnene fra minoritetsgruppen dagomba kan se frem til at få undervisning på deres modersmål, og det giver den bedre muligheder for at lære. Men det betyder ikke, alle udfordringer er ryddet af vejen. For eksempel mangler mange af børnene skolebænke, og de må derfor sidde på gulvet og modtage undervisning. Wycliffe ønsker at bakke op om modersmålsprojektet ved også at give børnene skolebænke, så de kan få mest muligt ud af undervisningen.

» Læs mere om modersmålsprojektet i Ghana